top of page
Fordøyelsessystemet
Fordøyelsessystemet
Kort intro til proteiner (kun for NAT1003)
Se denne før du ser "DNA proteinsyntese arv" lenger ned
DNA (1003)
DNA
DNA Proteinsyntesen Arv
Krysningsskjemaer - løsningsforslag
Krysningsskjemaer - løsningsforslag
Bioteknologi
Bioteknologi
Elektromagnetisk stråling
Elektromagnetisk stråling
Radioaktiv stråling
Radioaktiv ståling
Ozonlaget drivhuseffekten
Ozonlaget og drivhuseffekten
Vitenskap
Vitenskap
Bærekraftig utvikling
Bærekraftg utvikling
Livestream Naturfag 03.11.20
Repetisjon: Vekstkurver, suksesjon, redoks, galvanisk element, elektrolyse
Rep 1
Livestream Naturfag 12.11.20
Repetisjon:  Info om eksamen høst 2020, brenselcelle, varmepumpe, solcelle, næringsstoffer, celleånding, DNA, proteinsyntesen, krysningskjemaer, EM-spekteret, nordlys, radioaktiv stråling
Rep 2
Livestream Naturfag 13.11.20
Repetisjon:  Ozonlaget, drivhuseffekten
Rep 3
bottom of page