Fordøyelsessystemet
Kort intro til proteiner (kun for NAT1003)
Se denne før du ser "DNA proteinsyntese arv" lenger ned
 
 
DNA Proteinsyntesen Arv
Krysningsskjemaer - løsningsforslag
 
Bioteknologi
 
Elektromagnetisk stråling
 
Radioaktiv stråling
 
Ozonlaget drivhuseffekten
 
Vitenskap
 
Bærekraftig utvikling
 
Livestream Naturfag 03.11.20
Repetisjon: Vekstkurver, suksesjon, redoks, galvanisk element, elektrolyse
 
Livestream Naturfag 12.11.20
Repetisjon:  Info om eksamen høst 2020, brenselcelle, varmepumpe, solcelle, næringsstoffer, celleånding, DNA, proteinsyntesen, krysningskjemaer, EM-spekteret, nordlys, radioaktiv stråling
 
Livestream Naturfag 13.11.20
Repetisjon:  Ozonlaget, drivhuseffekten