Øvelse 1 - Disseksjon av fisk
 
Øvelse 2 - Disseksjon av hjerteslag
Øvelse 3 - Disseksjon av nyre
 
Øvelse 4 - Måling av blodtrykk
 
Øvelse 5 - Lysmikroskop
 
Øvelse 6 - Disseksjon av blomst
 
Øvelse 7 - Spalteåpninger
 
Øvelse 8 - Rot- og stengeltverrsnitt
 
Øvelse 9 - Osmose i potetskrell
 
Øvelse 10 - Osmose i rødløk
 
Øvelse 11 - Blodtypetesting