top of page
rotatingearth.gif

Her har det tidligere vært ressurser knyttet til videregående naturfag, biologi og geofag. Nå har det kommet ny læreplan og ressursene vil derfor ikke lenger dekke pensum tilstrekkelig, jeg har derfor valgt å fjerne dem enn så lenge. 

Dersom du lurer på noe kan du kontakte meg på andethor @ gmail . com

bottom of page